องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.taopoon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กิจกรรม “MOI Waste Bank Week-มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” [ 22 มี.ค. 2567 ]15
2 ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 (ภ.ด.ส.3) [ 31 ม.ค. 2567 ]12
3 ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม [ 24 ม.ค. 2567 ]29
4 การติดตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน อบต.เตาปูน ปี 67 [ 22 ม.ค. 2567 ]20
5 การติดตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน อบต.เตาปูน ปี 67 [ 22 ม.ค. 2567 ]9
6 ขอเชิญผู้ใช้บริการหน่วยงานภาครัฐร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการให้บริการ ปีงบประมาณ 2567 [ 9 ม.ค. 2567 ]18
7 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 10 พ.ย. 2566 ]13
8 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างจำนวน 6 อัตรา [ 5 ต.ค. 2566 ]75
9 ประกาศเรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน [ 14 ก.ย. 2566 ]43
10 วันงดสูบบุหรี่โลก 2566 [ 31 พ.ค. 2566 ]37
11 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข (สำนักปลัด) จำนวน 1 อัตรา [ 8 พ.ค. 2566 ]59
12 รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ประจำปีการศึกษา 2566 [ 29 มี.ค. 2566 ]45
13 เปิดรับสมัคร บุคคลเข้ารับการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) พ.ศ 2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]132
14 การบรรยายให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน อบต.เตาปูน [ 21 ก.พ. 2566 ]38
15 ภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 1 ก.พ. 2566 ]30
16 เปิดรับขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยคนพิการ รายใหม่ ปีงบประมาณ 2566 [ 25 ต.ค. 2565 ]65
17 เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่และผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2567 [ 25 ต.ค. 2565 ]65
18 เปิดรับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด จนถึงอายุครบ 6 ปี [ 25 ต.ค. 2565 ]58
19 การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ [ 15 ก.ค. 2565 ]153
20 พิ-ทักษ์-โลก นโยบายเชิงรุก ยกระดับเกษตรกร สู่การทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อชุมชนที่เข้มแข็ง [ 22 มิ.ย. 2565 ]121
 
หน้า 1|2