องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.taopoon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เปิดรับขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยคนพิการ รายใหม่ ปีงบประมาณ 2566 [ 25 ต.ค. 2565 ]24
2 เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่และผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2567 [ 25 ต.ค. 2565 ]21
3 เปิดรับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด จนถึงอายุครบ 6 ปี [ 25 ต.ค. 2565 ]20
4 การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ [ 15 ก.ค. 2565 ]100
5 พิ-ทักษ์-โลก นโยบายเชิงรุก ยกระดับเกษตรกร สู่การทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อชุมชนที่เข้มแข็ง [ 22 มิ.ย. 2565 ]82
6 ขอเชิญประชาชนตำบลเตาปูนร่วมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ในวันที่ 14 -20 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น.-18.00 [ 13 มิ.ย. 2565 ]123
7 การนำใบกัญชามาใช้ในการทำประกอบหรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร 2565 [ 26 พ.ค. 2565 ]116
8 สร้างการรับรู้...สู่ภาคประชาชน ตอน กิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม จังหวัดสระบุรี [ 20 พ.ค. 2565 ]146
9 ข้อมูลข่าวสารและรางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแสการกระทำความผิดกฏหมายเลือกตั้ง [ 12 พ.ค. 2565 ]97
10 ขอเชิญชวนประชาชนตำบลเตาปูน สมัครเข้าร่วมโครงการอาสาท้องถิ่นรักษ์โลก [ 6 พ.ค. 2565 ]138
11 ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้าง [ 28 มี.ค. 2565 ]123
12 แนวทางป้องกันโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำในฤดูร้อน [ 28 มี.ค. 2565 ]129
13 🗒️ประชาสัมพันธ์🗒️ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. นายแก้ว ปานสีสอาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน พร้อมด้วย กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้เข้าสำรวจพื้นที่เพื่อทำการก่อสร้าง เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณท่าน [ 17 มี.ค. 2565 ]132
14 ปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำประงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 15 มี.ค. 2565 ]142
15 ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนผู้สูงอายุ-งบ2566 [ 5 มี.ค. 2565 ]176
16 ประกาศอง์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 4/2565 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 [ 8 ก.พ. 2565 ]142
17 ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนคนพิการ [ 29 ต.ค. 2564 ]156
18 ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด 2565 [ 29 ต.ค. 2564 ]177
19 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2564 [ 2 ก.ค. 2564 ]65