องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.taopoon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างจำนวน 6 อัตรา [ 5 ต.ค. 2566 ]52
2 ประกาศเรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน [ 14 ก.ย. 2566 ]32
3 วันงดสูบบุหรี่โลก 2566 [ 31 พ.ค. 2566 ]23
4 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข (สำนักปลัด) จำนวน 1 อัตรา [ 8 พ.ค. 2566 ]48
5 รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ประจำปีการศึกษา 2566 [ 29 มี.ค. 2566 ]29
6 เปิดรับสมัคร บุคคลเข้ารับการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) พ.ศ 2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]86
7 การบรรยายให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน อบต.เตาปูน [ 21 ก.พ. 2566 ]27
8 ภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 1 ก.พ. 2566 ]20
9 เปิดรับขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยคนพิการ รายใหม่ ปีงบประมาณ 2566 [ 25 ต.ค. 2565 ]54
10 เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่และผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2567 [ 25 ต.ค. 2565 ]49
11 เปิดรับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด จนถึงอายุครบ 6 ปี [ 25 ต.ค. 2565 ]47
12 การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ [ 15 ก.ค. 2565 ]142
13 พิ-ทักษ์-โลก นโยบายเชิงรุก ยกระดับเกษตรกร สู่การทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อชุมชนที่เข้มแข็ง [ 22 มิ.ย. 2565 ]111
14 ขอเชิญประชาชนตำบลเตาปูนร่วมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ในวันที่ 14 -20 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น.-18.00 [ 13 มิ.ย. 2565 ]197
15 การนำใบกัญชามาใช้ในการทำประกอบหรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร 2565 [ 26 พ.ค. 2565 ]164
16 สร้างการรับรู้...สู่ภาคประชาชน ตอน กิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม จังหวัดสระบุรี [ 20 พ.ค. 2565 ]272
17 ข้อมูลข่าวสารและรางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแสการกระทำความผิดกฏหมายเลือกตั้ง [ 12 พ.ค. 2565 ]144
18 ขอเชิญชวนประชาชนตำบลเตาปูน สมัครเข้าร่วมโครงการอาสาท้องถิ่นรักษ์โลก [ 6 พ.ค. 2565 ]250
19 ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้าง [ 28 มี.ค. 2565 ]158
20 แนวทางป้องกันโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำในฤดูร้อน [ 28 มี.ค. 2565 ]205
 
หน้า 1|2