องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.taopoon.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่และผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2567

    รายละเอียดข่าว

📢ประชาสัมพันธ์📢

วันที่ 25 ต.ค.65

#เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่และผู้สูงอายุที่ย้ายเข้ามาอยู่ในท้องที่ตำบลเตาปูน เพื่อรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2567

♦รับลงทะเบียนตั้งแต่ 1 ต.ค.65 - 30 พ.ย. 65 และ 1 ม.ค.66 - 30 ก.ย. 66 ณ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ในวันและเวลาราชการ (08.30 น.-16.30 น.)

#เข้าถึงพึ่งได้

🗒️ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน🗒️    เอกสารประกอบ

เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่และผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ