องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.taopoon.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เปิดรับขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยคนพิการ รายใหม่ ปีงบประมาณ 2566

    รายละเอียดข่าว

📢ประชาสัมพันธ์📢

วันที่ 25 ต.ค.65

#เปิดรับขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยคนพิการ

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน เปิดรับขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยคนพิการ รายใหม่ และที่ย้ายเข้ามาอยู่ในท้องที่ตำบลเตาปูน (โดยมีบัตรประจำตัวผู้พิการ) เพื่อรับเบี้ยยังชีพคนพิการ ในปีงบประมาณ 2566

♦รับลงทะเบียนตั้งแต่ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 ณ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ในวันและเวลาราชการ (08.30 น.-16.30 น.)

#เข้าถึงพึ่งได้

🗒️ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน🗒️    เอกสารประกอบ

เปิดรับขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยคนพิการ รายใหม่ ปีงบประมาณ 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ