องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.taopoon.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


พิ-ทักษ์-โลก นโยบายเชิงรุก ยกระดับเกษตรกร สู่การทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อชุมชนที่เข้มแข็ง

    รายละเอียดข่าว

📢ประชาสัมพันธ์📢

วันที่ 21 มิถุนายน 2565.❤️

พ.อ.จิรยุทธ คงทรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พร้อมด้วย นายแก้ว ปานสีสอาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ร่วมเปิดกิจกรรม พิ-ทักษ์-โลก นโยบายเชิงรุก ยกระดับเกษตรกร สู่การทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อชุมชนที่เข้มแข็ง และสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงของเกษตรกรชาวตำบลเตาปูน และได้รับความอนุเคราะห์จากเกษตรอำเภอแก่งคอย ในการให้ความรู้เกษตรกรในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลเตาปูน ในการทำปุ๋ยอินทรีย์

🗒️ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน🗒️    เอกสารประกอบ

พิ-ทักษ์-โลก นโยบายเชิงรุก ยกระดับเกษตรกร สู่การทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อชุมชนที่เข้มแข็ง
 
พิ-ทักษ์-โลก นโยบายเชิงรุก ยกระดับเกษตรกร สู่การทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อชุมชนที่เข้มแข็ง
    วันที่ลงข่าว
: 22 มิ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ