องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.taopoon.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


สร้างการรับรู้...สู่ภาคประชาชน ตอน กิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม จังหวัดสระบุรี

    รายละเอียดข่าว

สร้างการรับรู้...สู่ภาคประชาชน ตอน กิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม จังหวัดสระบุรี

สื่อนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบการสรุปข้อมูล เกี่ยวกับ "กิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม" รวมถึง วิธีการปฏิบัติ และบทกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจในภาคประชาชน ซึ่งท่านสามารถศึกษาต่อเพิ่มเติมได้ที่แหล่งอ้างอิงด้านล่างนี้

ข้อมูลอ้างอิง :

พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข)

กฏกระทรวง กำหนดให้กิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม พ.ศ. 2559

ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสระบุรี เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ. 2559

ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสระบุรี เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ cherax spp. พ.ศ. 2559

ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสระบุรี เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พ.ศ. 2560    เอกสารประกอบ

สร้างการรับรู้...สู่ภาคประชาชน ตอน กิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม จังหวัดสระบุรี
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 พ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ