องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.taopoon.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เปิดรับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด จนถึงอายุครบ 6 ปี

    รายละเอียดข่าว

📢ประชาสัมพันธ์📢

วันที่ 25 ต.ค.65

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน เปิดรับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด จนถึงอายุครบ 6 ปี 600 บาทต่อเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.65- 30 ก.ย.66 โดยเด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 ต.ค. 60 เป็นต้นไป แต่อายุไม่เกิน 6 ขวบ ให้มาลงทะเบียนได้ที่ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน

#เข้าถึงพึ่งได้

🗒️ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน🗒️    เอกสารประกอบ

เปิดรับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด จนถึงอายุครบ 6 ปี
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ