องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.taopoon.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญชวนประชาชนตำบลเตาปูน สมัครเข้าร่วมโครงการอาสาท้องถิ่นรักษ์โลก

    รายละเอียดข่าว

ขอเชิญชวนประชาชนตำบลเตาปูน สมัครเข้าร่วมโครงการอาสาท้องถิ่นรักษ์โลก

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนขอเชิญชวนประชาชนตำบลเตาปูนสมัครเป็นสมาชิกโครงการอาสาท้องถิ่นรักษ์โลก เพื่อเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล

บทบาทหน้าที่

1.เป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการปฏิกูลมูลฝอยในชุมชน ป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อม

2.เฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล และรายงานสถานการณ์ การบริหารจัดการปฏิกูลมูลฝอย ปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

*** ทั้งนี้เพื่อเป็นการดำเนินตาม นโยบายของรัฐบาลทาง อบต.เตาปูน จึงมีโครงการแจกถังขยะเจาะก้นถัง เพื่อเป็นต้นแบบในการจัดการขยะเปียกจากครัวเรือน ในรายสมาชิกที่เข้าสมัครร่วมโครงการอาสาท้องถิ่นรักษ์โลก

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.มีสัญชาติไทยและอายุไม่ต่ำกว่า 7 ปี บริบูรณ์

2.เอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

3.รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

**บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ผู้ปกครองต้องลงนามยินยอมในใบสมัคร

****    เอกสารประกอบ

ขอเชิญชวนประชาชนตำบลเตาปูน สมัครเข้าร่วมโครงการอาสาท้องถิ่นรักษ์โลก
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 พ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ