องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.taopoon.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข (สำนักปลัด) จำนวน 1 อัตรา

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ

- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข (สำนักปลัด) จำนวน 1 อัตรา

 ผู้ที่ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ถึง 2 มิถุนายน 2566 ในวันและเวลาราชการ (ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.) เบอร์โทรศัพท์ 036 – 262882 เว็ปไซต์ www.taopoon.go.th

ดังรายละเอียดปรากฏตามสำเนาประกาศที่ส่งมาพร้อมนี้    เอกสารประกอบ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข (สำนักปลัด) จำนวน 1 อัตรา
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 พ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ