องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.taopoon.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


แนวทางป้องกันโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำในฤดูร้อน

    รายละเอียดข่าว

แนวทางป้องกันโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำในฤดูร้อน

ซึ่งขณะนี้ ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูร้อน สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง หากประชาชนดูแลสุขภาพอนามัย ไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ อาจทำให้เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ เช่นโรคอุจาระร่วง โรคอาหารเป็นพิษ เป็นต้น    เอกสารประกอบ

แนวทางป้องกันโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำในฤดูร้อน
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ