องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.taopoon.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญประชาชนตำบลเตาปูนร่วมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ในวันที่ 14 -20 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น.-18.00

    รายละเอียดข่าว

🗒️ประชาสัมพันธ์🗒️
  
แผนการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ในวันที่ 14 -20 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น.-18.00 น. ดังนี้
  
วันที่ 14 มิ.ย.65 ประชาคม หมู่ที่ 2 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2
วันที่ 15 มิ.ย.65 ประชาคม หมู่ที่ 1 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
วันที่ 16 มิ.ย.65 ประชาคม หมู่ที่ 7 ณ ท่าน้ำบ้านแม่เกลี้ยง  
วันที่ 17 มิ.ย.65 ประชาคม หมู่ที่ 3 ณ ที่ทำการกำนัน หมู่ที่ 3
วันที่ 18 มิ.ย.65 ประชาคม หมู่ที่ 4 ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 4
วันที่ 19 มิ.ย.65 ประชาคม หมู่ที่ 6 ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 6
วันที่ 20 มิ.ย.65 ประชาคม หมู่ที่ 5 ณ บ้านนายสมชาย  ธาตุจันทร์

จึงขอเชิญประชาชนชาวตำบลเตาปูนทุกท่านเข้าร่วมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 
"เพื่อร่วมกันระดมความคิด ร่วมกันพัฒนาบ้านเรา "
#อบตเตาปูน  #ประชาคม
🗒️ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน🗒    เอกสารประกอบ

ขอเชิญประชาชนตำบลเตาปูนร่วมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ในวันที่ 14 -20 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น.-18.00
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 มิ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ