องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.taopoon.go.th

 
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร


องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล ลุูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerrance)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล ลุูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerrance)
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ