องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.taopoon.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน50คน(ตอกเสาเข็ม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอยทจังหวัดสระบุรีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน50คน(ตอกเสาเข็ม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอยทจังหวัดสระบุรีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง