องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.taopoon.go.th

 
 
 


รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ปี2566


📢ประชาสัมพันธ์📢

วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ อบต.เตาปูน

นายแก้ว ปานสีสอาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน พร้อมด้วย ฝ่ายบริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.เตาปูน คุณครู และนักเรียน ศูนย์เด็กเล็กฯ ร่วมกัน รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

โดยคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมกันขับขี่รถจักรยานยนต์ สวมหมวกนิรภัย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ในเขตตำบลเตาปูน เพื่อปลุกจิตสำนึก และกระตุ้นให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ตระหนักในการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งในการขับขี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งหมวกนิรภัย จะช่วยลดความรุนแรงในการบาดเจ็บบริเวณศรีษะเมื่อเกิดอุบัติเหตุขณะขับขี่ รถจักรยานยนต์ ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ในการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มาติดต่อราชการส่วมหมวกนิลภัยทุกครั้งที่มาติดต่อราชการ

#เข้าถึงพึ่งได้ #สวมหมวกนิรภัย

🗒️ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน🗒

2023-11-20
2023-11-06
2023-06-03
2023-05-24
2023-05-10
2023-05-03
2023-04-05
2023-03-29
2023-03-27
2023-03-27