องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.taopoon.go.th

 
 
 


กิจกรรมจิตอาสาในวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕


📢กิจกรรมจิตอาสา📢

วันที่ 3 มิถุนายน 2565

หน่วยงานราชการ,ภาคเอกชนและประชาชนตำบลเตาปูน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ นำโดยนายแก้ว ปานสีสอาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน นำจัด กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณ สองข้างถนนเส้นหลักภายในตำบลเตาปูน

#อบตเตาปูน #จิตอาสา #วันเฉลิมฯ

🗒️ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน🗒️

2022-08-11
2022-07-12
2022-06-24
2022-06-03
2022-05-26
2022-05-17
2022-05-12
2022-05-03
2022-04-25
2022-04-11