องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.taopoon.go.th

 
 
 


กิจกรรมจิตอาสาในวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕


📢กิจกรรมจิตอาสา📢

วันที่ 3 มิถุนายน 2565

หน่วยงานราชการ,ภาคเอกชนและประชาชนตำบลเตาปูน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ นำโดยนายแก้ว ปานสีสอาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน นำจัด กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณ สองข้างถนนเส้นหลักภายในตำบลเตาปูน

#อบตเตาปูน #จิตอาสา #วันเฉลิมฯ

🗒️ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน🗒️

2024-02-01
2023-11-20
2023-11-06
2023-06-03
2023-05-24
2023-05-10
2023-05-03
2023-04-05
2023-03-29
2023-03-27