องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.taopoon.go.th

 
 
 


ปฐมนิเทศผู้ปกครองของเด็กนักเรียนศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ประจำปีการศึกษา 2565


🗒️ประชาสัมพันธ์🗒️

วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2565

นายแก้ว ปานสีสอาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ได้มอบหมายให้

นางสมหมาย บุญมี รองนายกฯ

นักวิชาการศึกษา และครูศูนย์ฯ

นำปฐมนิเทศผู้ปกครองของเด็กนักเรียนเตรียมอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2565 และจะเปิดทำการในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2565

#ตำบลเตาปูน #อบตเตาปูน #เข้าถึงพึ่งได้ #ปฐมนิเทศ

🗒️ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน 👏👏

2023-06-03
2023-05-24
2023-05-10
2023-05-03
2023-04-05
2023-03-29
2023-03-27
2023-03-27
2023-03-21
2023-03-16