องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.taopoon.go.th

 
 
 


กิจกรรม "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" ณ บริเวณวัดใหม่โพธิ์งาม หมู่ที่ 2 ตำบลเตาปูน


🗒️ประชาสัมพันธ์🗒️

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2565

พระอทิการ ประเวช โฆสคุโณ เจ้าอาวาสวัดใหม่โพธิ์งาม

นายแก้ว ปานสีสอาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน และฝ่ายบริหาร

นายธวัชชัย ทองศิริ กำนันตำบลเตาปูน ร้อยตำรวจตรี ทวัรัตน์ วิเศษนคร

คณะครูโรงเรียนวัดเตาปูน ข้าราชการ พนักงาน อบต.เตาปูน และประชาชน ร่วมกิจกรรม "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" ณ บริเวณวัดใหม่โพธิ์งาม หมู่ที่ 2 ตำบลเตาปูน

#ตำบลเตาปูน #อบตเตาปูน #เข้าถึงพึ่งได้ #ปลูกป่า

🗒️ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน 👏👏

2023-11-20
2023-11-06
2023-06-03
2023-05-24
2023-05-10
2023-05-03
2023-04-05
2023-03-29
2023-03-27
2023-03-27