องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.taopoon.go.th

 
 
 


นายกแก้ว ปานสีสอาด ลงพื้นที่ เยี่ยมให้กำลังใจ และ เก็บข้อมูลผู้ป่วยติดเตียง ทั้งนี้ ได้มอบถุงกำลังใจ ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ตำบลเตาปูน


📣วันที่ 3 พฤษภาคม 2565

นายแก้ว ปานสีสอาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน และ คณะผู้บริหาร

นางสาวเดือนเพ็ญ นครธรรม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเตาปูน

ได้ลงพื้นที่ เยี่ยมให้กำลังใจ และ เก็บข้อมูลผู้ป่วยติดเตียง ทั้งนี้ ได้มอบถุงกำลังใจ ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ตำบลเตาปูน

#ตำบลเตาปูน #อบตเตาปูน #เข้าถึงพึ่งได้

🗒️ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน 👏👏

2022-08-11
2022-07-12
2022-06-24
2022-06-03
2022-05-26
2022-05-17
2022-05-12
2022-05-03
2022-04-25
2022-04-11