องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.taopoon.go.th

 
 
 


สำนักงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระบุรี ได้ลงตรวจความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ บริการคนพิการทั่วไป ตำบลเตาปูน


วันที่ 25 เมษายน2565

สำนักงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระบุรี ได้ลงตรวจความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ บริการคนพิการทั่วไป ตำบลเตาปูน ทั้งนี้ นายแก้ว ปานสีสอาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ได้มอบหมายให้ นายบุญเลิศ บุตรพงษ์ รองนายกฯ และฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง นำให้ขอมูล และอำนวยความสะดวกกับเจ้าหน้าที่ พม.จังหวัดสระบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ในการช่วยเหลือผู้พิการตำบลเตาปูน

2022-08-11
2022-07-12
2022-06-24
2022-06-03
2022-05-26
2022-05-17
2022-05-12
2022-05-03
2022-04-25
2022-04-11