องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.taopoon.go.th

 
 
 


เปิดจุดบริการประชาชนในการเดินทาง ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565


🗒️เปิดจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565🗒️

วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.

นายแก้ว ปานสีสอาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ฝ่ายปกครอง , ,ข้าราชการ ,อสม. พนักงาน ได้ร่วมเปิดศูนย์บริการประชาชน ในการอำนวยความสะดวกในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกราต์ ปี 2565

#อบตเตาปูน #ปีใหม่ไทย #เข้าถึงพึ่งได้

🗒️ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน

2023-06-03
2023-05-24
2023-05-10
2023-05-03
2023-04-05
2023-03-29
2023-03-27
2023-03-27
2023-03-21
2023-03-16