ภาคเช้าวันนี้ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ พร้อมทั้งลงนามถวายพระพร ที่โรงเรียนแก่งคอย และร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานไปปลูกต้นยางนา ที่พระบวรราชวังสีทา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Read more: ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

6-7 มิ.ย.60 งานวางท่อหมู่ที่ 4 เส้นเลียบคลองส่งน้ำ ก่อนทำถนนลาดยางแอตฟัสติก เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังและท่วมบ้านเรือนประชาชนหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4

Read more: วางท่อหมู่ที่ 4 เส้นเลียบคลองส่งน้ำ ก่อนทำถนนลาดยางแอตฟัสติก

วันนี้ นายชอบ บุญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน พร้อมด้วยคณะบริหาร พนักงานลูกจ้างและชาวบ้านตำบลเตาปูน บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)พร้อมด้วย บริษัท โต โย ต้า สระบุรี จำกัด สาขา แก่งคอย ร่วมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา? ที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าทรงธรรม นับเป็นประเพณีอันเก่าแก่ทีควรค่าแห่งการอนุรักษ์ยิ่ง

Read more: อบต.ร่วมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในท่อระบายน้ำ ส่งกลิ่นเหม็นและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ในหมู่ที่ 7 โดยการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ เพื่อลดปัญหาน้ำขังและเน่าเสียในท่อ หลังจากนั้นจะทำการใส่ทรายอะเบต พร้อมกับพ่นหมอกควันป้องกันยุงเป็นลำดับต่อไป

Read more: แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในท่อระบายน้ำ ส่งกลิ่นเหม็นและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ในหมู่ที่ 7

โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมการประกอบอาชีพกิจกกรรม "
ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
โดย องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน ทำดอกไม้จันทน์ ร่วมใจ ถวายพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙
วันที่ ๑๙ มิถุยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมโรงพยาส่งเสริมสุขภาพตำบลเตาปูน

Read more: โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมการประกอบอาชีพกิจกกรรม

วันนี้นายชอบ บุญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน พร้อมด้วย นายวุฒิสาร ศรีอุทัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ลงพื้นที่ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ ในเขตหมู่ที่ 2 หลังจากได้รับการแจ้งจากสมาชิกหมู่ที่ 2 จึงได้ออกไปตรวจสอบและเจรจากับผู้ที่บุกรุก เพื่อให้รับทราบ และดำเนินการแก้ไข ให้อยู่ในสภาพเดิม และให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก

Read more: ลงพื้นที่ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ ในเขตหมู่ที่ 2

วันนี้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนได้เตรียมอุปกรณ์ก่อสร้างห้องน้ำ"โครงการการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี ประจำปี "พ.ศ. ๒๕๖๐

Read more: โครงการการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ได้จัดทำโครงการปลูกป่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับตำบลเตาปูน โครงการรักน้ำรักป่ารักษาแผ่นดิน ร่วมด้วยนายชอบ บุญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน คณะครู-นักเรียนโรงเรียนวัดเตาปูน ร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะ ของหมู่ที่ 6 ต.เตาปูน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

Read more: โครงการรักน้ำรักป่ารักษาแผ่นดิน
Page 2 of 5