เช้านี้คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ร่วมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ ๘๙ รูป
ในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)
แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ที่ วัดตาลเดี่ยว

 

Read more: อบต.ร่วมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ ๘๙ รูป ในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนได้ทำการปรับปรุงภูมิทัศนเพื่อต้อนรับงานทอดกฐิน ณ.วัดเตาปูน จึงของเชิญทุกท่านร่วมทอดทอดกฐินที่วัดเตาปูนในวันอาทิตย์ที่ 6 พ.ย.59

 

Read more: อบต.ปรับปรุงภูมิทัศนเพื่อต้อนรับงานทอดกฐิน ณ.วัดเตาปูน

เนื่องจากขณะนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและปรับแต่งพื้นผิวถนนให้ดีขึ้น ด้วยการใช้ยางมะตอยผสมสำเร็จมาเทกลบหลุมและใช้เครื่องปรับเกลี่ยผิวถนนให้เสมอกัน บริเวณจุดคอสะพาน ตาลเดี่ยว - เตาปูน จึงทำให้การสัญจรไปมา อาจจะไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร
นายชอบ บุญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้

 

Read more: อบต.ซ่อมแซมปรับเกลี่ยผิวถนนให้เสมอกัน บริเวณจุดคอสะพาน ตาลเดี่ยว - เตาปูน

วันที่ ๒๗ ต.ค.๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายเอกพร จุ้ยสำราญ นายอำเภอแก่งคอย พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ชมรมลูกสือชาวบ้าน พุทธสมาคมปึงเถ่า-กงม่า ภาคเอกชน และประชาชน ทำบุญบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (๑๕วัน) ณ บริเวณถนนเลียบสันติสุข อ.แก่งคอย

 

Read more: อบต.ทำบุญบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (๑๕วัน) ณ บริเวณถนนเลียบสันติสุข

วันนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน นำโดย นายชอบ บุญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงาน ได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ด้วยการทำความสะอาด บริเวณลานเมรุวัดเตาปูน ตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

 

Read more: อบต.ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ด้วยการทำความสะอาด บริเวณลานเมรุวัดเตาปูน

ขอเรียนเชิญประชาชนทุกท่าน ร่วมลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระมหาปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามาทราธิราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙)
ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน
ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
"ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน"

 

Read more: ร่วมลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระมหาปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน จัดสถานที่สำหรับให้ประชาชนร่วมลงนามแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน นำโดย นายชอบ บุญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน นายสมชาย ธาตุจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน นางสาวกนกกชกร บุญจันทร์ เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ผอ.กองช่าง ผอ.กองคลัง ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน

 

Read more: อบต.จัดสถานที่สำหรับให้ประชาชนร่วมลงนามแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จ

วันที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 19.00 น. ตำบลเตาปูน จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดอภิธรรมพระบรมศพ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร
โดยมี นายเอกพร จุ้ยสำราญ นายอำเภอแก่งคอย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมพิธี ที่ศาลาการเปรียญชั้น 2 วัดเตาปูน ต.เตาปูน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

 

Read more: จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดอภิธรรมพระบรมศพ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่...
Page 4 of 5