วันที่ 11 เม.ย. 60 เปิดจุดบริการประชาชน บริเวณสามแยกตำบลเตาปูน ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 ( 7 วันอันตราย) โดยนายชอบ บุญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน คณะผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงาน พร้อมด้วย นายประชา สีเตาปูน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.หมู่ที่1 ร่วมเปิดจุดบริการและบริการน้ำดื่มที่ได้รับการสนับสนุน จาก บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด มหาชน ให้กับประชาชน

Read more: โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560

คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน รพ.สต. ชมรม ผู้สูงอายุ อสม.พนักงาน อบต.เตาปูน และบริษัท อดิตยาเบอร์ลำเคมีคัลส์ (ประเทศไทย)จำกัด ซัลไฟท์ส ดิวิชั่น พร้อมด้วยบริษัทไทยเปอร์อ๊อกไซด์ จำกัด ได้ออกเยี่ยม ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลเตาปูน เพื่อสร้างกำลังใจให้กับกลุ่ม ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้เห็นคุณค่าของชีวิต และพร้อมที่ดำรงชีวิตต่อไป

Read more: อบต.ออกเยี่ยม ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลเตาปูน

อบต.เตาปูนได้ทำการซ่อมแซมระบบน้ำประปา หมู่ที่ 7 เนื่องจากท่อน้ำประปาชำรุด แตกและมีการรั่วซึมใต้ผิวถนน ซึ่งท่อน้ำประปาบริเวณนี้ จะแขวนอยู่กับผนังด้านในท่อระบายน้ำ เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการซ่อมแซมแก้ไข โดยการต่อท่อใหม่ และซ่อมแซมฝารางระบายน้ำที่ผุชำรุด โดยการเชื่อมฝารางใหม่ด้วย

Read more: ซ่อมแซมระบบน้ำประปา หมู่ที่ 7

วันที่ 13 ม.ค.60 องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ร่วมกับโรงเรียนวัดเตาปูน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 โดยนายชอบ บุญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ข้าราชการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร และมอบทุนการศึกษา จักรยาน ของขวัญและไอศครีมให้กับเด็กๆ

Read more: อบต.จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560

เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ได้จัดโครงการฝึกอบรมการดำเนินชิวิตตามหลักปรัชญาเศษฐพอเพียงและทัศนะศึกษาดูงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดย นายชอบ บุญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน กล่าวเปิดการอบรม ณ.ห้องประชุมโรงบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเตาปูน และศึกษาดูงาน ณ. ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี และร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

Read more: โครงการฝึกอบรมการดำเนินชิวิตตามหลักปรัชญาเศษฐพอเพียง

วันที่ 29 ธ.ค.59 เปิดจุดบริการประชาชน บริเวณสามแยกตำบลเตาปูน ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2560 ( 7 วันอันตราย) โดยนายชอบ บุญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน คณะผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงาน พร้อมด้วย นายประชา สีเตาปูน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเปิดจุดบริการและบริการน้ำดื่มที่ได้รับการสนับสนุน จาก บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด มหาชน ให้กับประชาชน

 

Read more: อบต.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่

เช้าวันนี้ นายชอบ บุญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน เป็นประธานเปิดงาน เวทีความคิดเดินหน้าประเทศไทย โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี ณ. ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเตาปูน โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน และประชาชนตำบลเตาปูนให้ความสนใจ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เป็นจำนวนมากค่ะ

Read more: เวทีความคิดเดินหน้าประเทศไทย โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน

วันที่ 15 ธ.ค. 59 เวลา 10.00 น. นายชอบ บุญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กิจกรรมเพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยมีนายเอกพร จุ้ยสำราญ นายอำเภอแก่งคอย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บริษัทภาคเอกชน นักเรียน และประชาชน ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำโป่งก้อนเส้า ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

 

Read more: อบต.กิจกรรมเพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำธรรมชาติ
Page 3 of 5