ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 นายชอบ  บุญจันทร์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ร้อยเอกสันติ  สดารัตน์  เจ้าหน้าที่ คสช. ผู้อำนวยการ รพสต.เตาปูน ข้าราชการ พนักงาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน และที่ปรึกษานายกฯ ได้ส่งมอบบ้าน เงินสด และอุปกรณ์ยังชีพ  ให้แก่นายจรัญ  เมนทะละ ผู้ยากไร้ และผู้พิการหมู่ที่ 1 ต.เตาปูน อ.แก่งคอย  จ.สระบุรี ในโครงการซ่อม/สร้างบ้าน"ประชารัฐ เฉลิมพระเกียรติ" (เริ่มวันพ่อ สำเร็จวันแม่)