- ข่าวกิจกรรม -

          นายชอบ บุญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ กิจกรรมฝึกอบรม "การทำหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นพิษและโรคติดต่อ" ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 65 ท่าน โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเตาปูนมาเป็นวิทยกรบรรยายในหัวข้อ "การป้องกันโรค COVID-19" และวิทยากรจิตอาสา 5 ท่าน มาเป็นครู ก สอนทำหน้ากากอนามัย วันที่ 10 มีนาคม 2563 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเตาปูน ต.เตาปูน อ. แก่งคอย

 

iconpic