- ข่าวกิจกรรม -

        นาย ชอบ บุญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " โดยทำความสะอาดและพัฒนาบริเวณบ้านท่าช้าง หมู่ที่ 1 อ.แก่งคอย เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563

iconpic