- ข่าวกิจกรรม -

        นายชอบ บุญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน เป็นประธานในพิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเตาปูน อ. แก่งคอย

Read more: คลิก.

นายชอบ บุญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวัน สวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในช่วงเช้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ส่วนพิธีในช่วงเย็น ร่วมจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอแก่งคอยและศาลาประชาคมอำเภอแก่งคอย

Read more: นายชอบ บุญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง...

- ข่าวกิจกรรม -

       นายชอบ บุญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2562 ในช่วงเช้าร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีถวายพานพุ่ม และพิธีถวายบังคม ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอแก่งคอยและศาลาประชาคมอำเภอแก่งคอย

Read more: คลิก

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลเตาปูน(สปสช) ณ ห้องประชุม รพสต.เตาปูน เพื่ออนุมัติแผนงาน สปสช ปีงบประมาณ 2563 อนุมัติทั้งสิ้น 14 โครงการ งบประมาณ 271,795 บาท

Read more: เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลเตาปูน(สปสช) ณ...

นายชอบ บุญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา ฝ่ายปกครอง ร่วมกันจัดกิจกรรมจิดอาสาพระราชทาน " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " พัฒนาบึงบ้านโง้ง (ฝั่งตำบลเตาปูน) หมู่ที่ 5 โดยได้รับเกียรติจาก นายดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธ์ นายอำเภอแก่งคอย เป็นประธานเปิด วันศุกร์ที่ 8 พ.ย. 2562

Read more: นายชอบ บุญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล กำนัน...

นายชอบ บุญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวัน สวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในช่วงเช้าร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีถวายผ้าป่า และพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ส่วนพิธีในช่วงเย็น ร่วมจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอแก่งคอยและศาลาประชาคมอำเภอแก่งคอย

Read more: นายชอบ บุญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง...

เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2562 นายชอบ บุญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วน ตำบลเตาปูนร่วมกับคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และผู้สูงอายุ ร่วมกันจัดกิจกรรม "อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย" ประจำปี งบประมาณ 2562 เพื่อให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต จิตใจของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 2 รพสต. ต.เตาปูน อ.แก่งคอย

Read more: เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2562 นายชอบ บุญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วน ตำบลเตาปูนร่วมกับคณะผู้บริหาร...

นายชอบ บุญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ร่วมกับหน่วยงานราชการ องค์การบริหารส่วนตำบล ประชาชนตำบลเตาปูน และใกล้เคียง ร่วมกันประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำประชาคม เพื่อจัดทำ/ทบทวน/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดเตาปูน อ.แก่งคอย

Read more: นายชอบ บุญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ร่วมกับหน่วยงานราชการ องค์การบริหารส่วนตำบล...