นายชอบ บุญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดโครงการ"ปฐมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ประจำปี 2562" ร่วมกับคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียน เพื่อชี้แจงให้ผู้ปกครอง ได้ทราบและเข้าใจถึง หลักการ นโยบาย แนวทางการจัดการศึกษา รวมทั้ง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง ผู้ปกครองกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน

Read more: นายชอบ บุญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ให้เกียรติเป็นประธาน...

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ได้ขอความอนุเคราะห์ จากเทศบาลเมืองแก่งคอย ขอใช้รถดูดโคลน และสิ่งปฏิกูล เพื่อมาทำความสะอาด ดูดดินโคลนและเศษขยะที่สะสมอยู่ภายในท่อ และไปปิดกั้นการระบายน้ำ ทำให้เกิดน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชน ในหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7 เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์เบื้องต้น ขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นในช่วงแรกคือช่วงหมู่ที่ 7 และจะดำเนินการต่อในช่วงที่เหลือ ในวันอังคารที่ 15 และวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

Read more: อบต.ดูดดินโคลนและเศษขยะที่สะสมอยู่ภายในท่อ และไปปิดกั้นการระบายน้ำ

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายชอบ บุญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 ณ. ศาลาประชาคม อำเภอแก่งคอย

Read more: วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายชอบ บุญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร...

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องงานวันแม่แห่งชาติ โดยนายชอบ บุญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงานจ้าง และชาวบ้านตำบลเตาปูน ได้เข้าร่วมทำบุญตักบาตรด้วย ณ. โรงเรียนวัดเตาปูน

Read more: อบต.ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องงานวันแม่แห่งชาติ

วันที่ 20 ก.พ.61 องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนจัดประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 -2564 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 7 ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน

Read more: โครงการประชาคมจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 -2564 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ได้จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
นำโดยนายชอบ บุญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม การถวายสัตย์ปฏิญาณ ลงนามถวายพระพร และร่วมกันพัฒนาชุมชน ด้วยการทำความสะอาดสถานที่สาธารณะในเขตตำบลเตาปูน

Read more: อบต.พัฒนาชุมชน ด้วยการทำความสะอาดสถานที่สาธารณะในเขตตำบลเตาปูน

วันอังคาร ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
นายชอบ บุญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ร่วมพิธี "วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐" พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลาประชาคมอำเภอแก่งคอย

Read more: กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและพิธีทำบุญตักบาตรในวันอังคาร ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

วันนี้ทีมงานประจำจุดประปา อบต. เตาปูน มาแก้ไขปัญหาน้ำขุ่นและแดง ทีมงานได้ทำการล้างบ่อพักถังปูนที่สูบขึ้นจากแม่น้ำป่าสัก และ มีช่างมาสอนวิธีการปรับตั้งระบบน้ำยาเคมีผสม และสอนวิธีการเดนน้ำ(ฝัดไลน์) โคย ทาง อบต. ได้แต่งตั้งผู้ดูแลจุดประปา2คน
1 นายสุขุม. สุขศิลา
2 นายกิตตินันท์ จันทาบุตร
เป็นผู้ดูแล สถานีสูบน้ำ อบต. เตาปูน
ทาง อบต. เตาปูน เร่งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ครับ หวังว่าปัญหาที่ทำให้น้ำขุ่นและแดงคงจะลดลง

Read more: อบต. เตาปูน มาแก้ไขปัญหาน้ำขุ่นและแดง
Page 1 of 5