- ข่าวกิจกรรม -

          นายชอบ บุญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ กิจกรรมฝึกอบรม "การทำหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นพิษและโรคติดต่อ" ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 65 ท่าน โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเตาปูนมาเป็นวิทยกรบรรยายในหัวข้อ "การป้องกันโรค COVID-19" และวิทยากรจิตอาสา 5 ท่าน มาเป็นครู ก สอนทำหน้ากากอนามัย วันที่ 10 มีนาคม 2563 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเตาปูน ต.เตาปูน อ. แก่งคอย

Read more: คลิก.

- ข่าวกิจกรรม -

       นายชอบ บุญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2562 ในช่วงเช้าร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีถวายพานพุ่ม และพิธีถวายบังคม ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอแก่งคอยและศาลาประชาคมอำเภอแก่งคอย

Read more: คลิก

- ข่าวกิจกรรม -

        นายชอบ บุญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา ฝ่ายปกครอง ร่วมกันจัดกิจกรรมจิดอาสาพระราชทาน " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " พัฒนาวัดใหม่โพธิ์งาม (บ้านหนองจอก) หมู่ที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก นายดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธ์ นายอำเภอแก่งคอย เป็นประธานเปิด วันพุธที่ 19 ก.พ. 2563

Read more: คลิก.

นายชอบ บุญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา ฝ่ายปกครอง ร่วมกันจัดกิจกรรมจิดอาสาพระราชทาน " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " พัฒนาบึงบ้านโง้ง (ฝั่งตำบลเตาปูน) หมู่ที่ 5 โดยได้รับเกียรติจาก นายดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธ์ นายอำเภอแก่งคอย เป็นประธานเปิด วันศุกร์ที่ 8 พ.ย. 2562

Read more: คลิก.

- ข่าวกิจกรรม -

        นาย ชอบ บุญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " โดยทำความสะอาดและพัฒนาบริเวณบ้านท่าช้าง หมู่ที่ 1 อ.แก่งคอย เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563

Read more: คลิก.

เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2562 นายชอบ บุญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วน ตำบลเตาปูนร่วมกับคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และผู้สูงอายุ ร่วมกันจัดกิจกรรม "อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย" ประจำปี งบประมาณ 2562 เพื่อให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต จิตใจของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 2 รพสต. ต.เตาปูน อ.แก่งคอย

Read more: คลิก.

- ข่าวกิจกรรม -

        นายชอบ บุญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน เป็นประธานในพิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเตาปูน อ. แก่งคอย

Read more: คลิก.

นายชอบ บุญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวัน สวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในช่วงเช้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ส่วนพิธีในช่วงเย็น ร่วมจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอแก่งคอยและศาลาประชาคมอำเภอแก่งคอย

Read more: คลิก.