- ข่าวกิจกรรม -

         องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ร่วมกับองค์การบริหาร ส่วนตำบลตาลเดี่ยว และองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน ร่วมกันจัดอบรมหลักสูตร "ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ระหว่างวันที่ 17-19 ก.ค. 2563 โดยจัดอบรมภาคทฤษฎีวันที่ 17 ก.ค. 2563 ณ ศาลาประชาคม อำเภอแก่งคอย ที่ว่าการอำเภอแก่งคอย และอบรมภาคปฏิบัติ   วันที่ 18-19 ก.ค. 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยว โดยผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน และประชาชนที่เป็นจิตอาสาฯในพื้นที่

Read more ...

- ข่าวกิจกรรม -

        นายชอบ บุญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา ฝ่ายปกครอง ร่วมกันจัดกิจกรรมจิดอาสาพระราชทาน " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " พัฒนาวัดใหม่โพธิ์งาม (บ้านหนองจอก) หมู่ที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก นายดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธ์ นายอำเภอแก่งคอย เป็นประธานเปิด วันพุธที่ 19 ก.พ. 2563

Read more ...

- ข่าวกิจกรรม -

        นายชอบ บุญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน พร้อมด้วยคณะผู้บรหาร พนักงานส่วนตำบล ร่วมกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดยช่วงเช้า ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และช่วงเย็นร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาประชาคมอำเภอแก่งคอย ที่ว่าการอำเภอแก่งคอย

Read more ...

- ข่าวกิจกรรม -

        นาย ชอบ บุญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " โดยทำความสะอาดและพัฒนาบริเวณบ้านท่าช้าง หมู่ที่ 1 อ.แก่งคอย เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563

Read more ...

- ข่าวกิจกรรม -

        วันที่ 3 ก.ค. 2563 นายชอบ บุญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานและลูกจ้างส่วนตำบล ร่วมกันจัดกิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา พร้อมมอบถังขยะแยกประเภท ให้กับวัด 3 วัด คือ วัดเตาปูน(ม.6), วัดบำเพ็ญธรรม(ม.5) และวัดใหม่โพธิ์งาม(ม.2)

Read more ...

- ข่าวกิจกรรม -

        นายชอบ บุญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน เป็นประธานในพิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเตาปูน อ. แก่งคอย

Read more ...

- ข่าวกิจกรรม -

          นายชอบ บุญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ กิจกรรมฝึกอบรม "การทำหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นพิษและโรคติดต่อ" ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 65 ท่าน โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเตาปูนมาเป็นวิทยกรบรรยายในหัวข้อ "การป้องกันโรค COVID-19" และวิทยากรจิตอาสา 5 ท่าน มาเป็นครู ก สอนทำหน้ากากอนามัย วันที่ 10 มีนาคม 2563 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเตาปูน ต.เตาปูน อ. แก่งคอย

Read more ...

- ข่าวกิจกรรม -

       นายชอบ บุญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2562 ในช่วงเช้าร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีถวายพานพุ่ม และพิธีถวายบังคม ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอแก่งคอยและศาลาประชาคมอำเภอแก่งคอย

Read more ...