- ข่าวกิจกรรม -

      นายชอบ บุญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน เป็นประธานในพิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเตาปูน อ. แก่งคอย

iconpic