- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน -

        ประกาศ อบต.เตาปูน เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

รายละเอียดเอกสารคลิก

         วันที่ 8 พ.ย. 2562 เวลา 13.57 น. เกิดเหตุเหลิงไหม้ บริเวณที่ดินของ นายสายยนต์ ขุณี (หมู่ที่ 4) อบต. เตาปูน ได้ประสานขออนุเคราะห์ รถ ดับเพลิง จาก อบต. ตาลเดี่ยว และ อบต. สองคอน เข้าระงับเหตุ โดย     เพลิงได้สงบลงในเวลา 15.40 น. ทั้งนี้ อบต.เตาปูนขอขอบคุณ ท่าน นายกมงคล สุขศิลา อบต. ตาลเดี่ยว และท่านนายกประเสริฐ ศิริวัฒน์  อบต. สองคอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ มา ณ โอกาสนี้

Read more: คลิก

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน -

       เรื่อง ประกาศความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าตาม พ.ร.บ. ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551

รายละเอียดเอกสารคลิก

แจ้งประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญประชาชนและจิตอาสาพระราชทานตำบลเตาปูนทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

รายละเอียดคลิก..

- ข่าวกิจกรรม -

        นายชอบ บุญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน เป็นประธานในพิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเตาปูน อ. แก่งคอย

Read more: คลิก.

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น รายละเอียดเอกสารคลิก...

        นายชอบ บุญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน รองนายกฯ ปลัด อบต. พร้อมด้วยทีมงานอบต.เตาปูน ได้ทำการซ่อมแซมถนนบริเวณ สามแยกไฟแดงเตาปูน หมู่ที่ 5 โดยการลงยางมะตอยสำเร็จรูปตามจุดชำรุด และมีหลุมลึก เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2562

Read more: คลิก

      ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล(พชต) คณะกรรมการศูนย์ร่วมสุข ตำบลเตาปูน ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอแก่งคอย โดยนายชอบ บุญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนเป็นประธาน ในการประชุม เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 สรุปประเด็นการประชุมร่วม พชต และศูนย์ร่วมสุข ดังนี้
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล การสร้างเสริมสุขภาพ การดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยระยะสุดท้าย โดยการบูรณาการร่วมกับหลายๆฝ่าย
2. การดูแลเรื่องพื้นที่เสี่ยงต่อการใช้สารเสพติดของวัยรุ่นในพื้นที่

Read more: คลิก
Page 1 of 4