ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น รายละเอียดเอกสารคลิก...

นายชอบ บุญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้แทนผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 27 กองพลทหารม้า   ที่ ๒ รักษาพระองค์, จิตอาสา, พนักงาน-ลูกจ้างส่วนตำบล และประชาชน ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยทำความสะอาด, กวาดใบไม้, ตัดหญ้า, ตัดแต่งกิ่งไม้ และลอกท่อระบายน้ำบริเวณวัดเตาปูน ตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒

Read more: นายชอบ บุญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ,...

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล(พชต) คณะกรรมการศูนย์ร่วมสุข ตำบลเตาปูน ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอแก่งคอย โดยนายชอบ บุญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนเป็นประธาน ในการประชุม เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 สรุปประเด็นการประชุมร่วม พชต และศูนย์ร่วมสุข ดังนี้
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล การสร้างเสริมสุขภาพ การดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยระยะสุดท้าย โดยการบูรณาการร่วมกับหลายๆฝ่าย
2. การดูแลเรื่องพื้นที่เสี่ยงต่อการใช้สารเสพติดของวัยรุ่นในพื้นที่

Read more: ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล(พชต) คณะกรรมการศูนย์ร่วมสุข ตำบลเตาปูน...

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ได้จัดตั้ง “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน” ขึ้น ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน โดยเริ่มเปิดบริการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป และขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้เข้ามาใช้บริการที่อ่านหนังสือเพื่อศึกษาค้นคว้าหาความรู้ตามอัธยาศัย ได้ในวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

Read more: องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ได้จัดตั้ง “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน” ขึ้น ณ...

นายชอบ บุญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลูกจ้าง และพนักงานส่วนตำบล ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ. ศาลาประชาคม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

Read more: นายชอบ บุญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลูกจ้าง และพนักงานส่วนตำบล...

นายชอบ บุญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ร่วมกับ รพสต.เตาปูน,  ผู้ใหญ่บ้าน,  อสม.  และ ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ดำเนินกิจกรรมตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนา วรขัติยราชนารี

Read more: นายชอบ บุญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ร่วมกับ รพสต.เตาปูน, ผู้ใหญ่บ้าน, อสม. และ...

นายชอบ บุญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ตลอดจนจิตอาสา, อสม. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเตาปูนร่วมกันทำกิจกรรมปลูกตันไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ.บริเวณถนนหน้า องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนถึงซุ้มประตูวัดเตาปูน เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

Read more: นายชอบ บุญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล...
Page 1 of 3