เวลา 12.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ร่วมกับคณะเหล่ากาชาดอำเภอแก่งคอยและ นางวันเพ็ญ เทพบาล ปลัดอำเภอแก่งคอย มอบรถเข็นพร้อมถุงยังชีพและอุปกรณ์จำเป็นในชีวิตประจำวัน ให้แก่ นางมาลี การมี ราษฎรหมู่ที่ 6 ต.เตาปูน โดยมี ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย ส.อบต. ผอ.รพ.สต. เจ้าหน้าที่ อบต. ร่วมให้การต้อนรับ

Read more: มอบรถเข็นพร้อมถุงยังชีพและอุปกรณ์จำเป็นในชีวิตประจำวัน ให้แก่ นางมาลี การมี

วันที่ 8 ต.ค.60 เวลา
09.00 น.-11.00 น. นายชอบ บุญจันทร์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน เข้าร่วมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน แก่จิตอาสาเฉพาะกิจ ประเภทงานดอกไม้จันทน์ และประเภทงานประชาสัมพันธ์ โดยมีนายเอกพร จุ้ยสำราญ นายอำเภอแก่งคอย เป็นประธานในพิธี และมีผู้รับมอบจำนวน 381 ราย ณ ศาลาประชาคมอำเภอแก่งคอย

Read more: พิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน แก่จิตอาสาเฉพาะกิจ

เนื่องจากขณะนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและปรับแต่งพื้นผิวถนนให้ดีขึ้น ด้วยการใช้ยางมะตอยผสมสำเร็จมาเทกลบหลุมและใช้เครื่องปรับเกลี่ยผิวถนนให้เสมอกัน บริเวณตั้งแต่สามแยกไฟแดงเตาปูน จึงทำให้การสัญจรไปมา อาจจะไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร  นายชอบ บุญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้

 

Read more: อบต.ทำการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและปรับแต่งพื้นผิวถนนให้ดีขึ้น

วันที่ 22 ต.ค. 60 เวลา 08.30 น. นายชอบ บุญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน เป็นประธานมอบสิ่งของพระราชทาน ให้แก่ จิตอาสา ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ส.อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ นักเรียน และประชาชน ณ หอประชุม รพสต.เตาปูน มีจิตอาสารับมอบสิ่งของพระราชทาน จำนวน 130 คน

Read more: มอบสิ่งของพระราชทาน ให้แก่ จิตอาสา

วันที่ 10 - 11 พ.ย.59 องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ทำการรับย้อมผ้าดำ ตั้งแต่เวลา 13.00 น - 17.00 น. ได้ท่านละ 3 ตัวก่อนนะครับ รับย้อมช่วงบ่ายนะครับ

 

Read more: อบต.ทำการรับย้อมผ้าดำ ตั้งแต่เวลา 13.00 น - 17.00 น

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายชอบ บุญจันทร์ นายกองค์บริหารส่วนตำเตาปูน และคณะผู้บริหาร สมาชิกฯและผู้ใหญ่บ้าน พนักงาน อบต.เตาปูน รพ.สต. ร่วมมอบบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี โดยสร้างห้องน้ำให้แก่ บ้านนางวิลัย แตงทอง หมู่ที่ ๒ และบ้านนายแสวง สิงห์สี หมู่ที่ ๖

Read more: มอบบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชันราชินี

งานซ่อมผิวถนนหมู่ที่ 1 โดยการใช้คอนกรีตซ่อมแซมผิวถนน บริเวณที่เป็นหลุมลึกก่อนดำเนินการ เตรียมพื้นที่ด้วยการกวาดทำความสะอาด และนำน้ำออกให้แห้ง
จากนั้นใช้คอนกรีตที่ผสมแล้ว เทกลบลงตามหลุมให้เต็ม เสมอกับผิวถนนทางองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน
ขออภัยในความไม่สะดวกสำหรับผู้ใช้เส้นทางในขณะที่เราดำเนินการซ่อมแซมอยู่นะครับ

 

Read more: อบต.งานซ่อมผิวถนนหมู่ที่ 1 โดยการใช้คอนกรีตซ่อมแซมผิวถนน
Page 1 of 2